اهمیت عایق بندی در ساختمان

 

صرفه جویی در مصرف انرژی یکی از مهمترین مباحث بهره وری در ساختمان است و عایق کاری ساختمان نقش بسزایی در رسیدن به این هدف دارد. به جز تلفات انرژی، در عایق کاری اهداف دیگری نیز دنبال می شوند. از جمله کاهش آلودگی های صوتی که به ویژه در شهرهای شلوغ و در نزدیکی بزرگراه ها نقش مهمی در آسایش ساکنان ایفا می کند. به طور کلی عایق دارای هشت نقش کلیدی در ساختمان است که عبارتند از:

  1. کاهش تلفات انرژی و گرم نگه داشتن فضای درون خانه
  2. کاهش آلودگی صوتی و ایجاد محیط آرام و کم صدا
  3. حفاظت از ساختمان در برابر آتش سوزی
  4. افزایش دوام سازه با حفاظت از آن در برابر انواع خوردگی ها و رطوبت
  5. سازگاری با محیط زیست و همسو بودن با توسعه زیست مدار (Sustainable Development)
  6. ساخت پذیری (Buildability) مواد عایق و کمتر بودن ضایعات آنها و باقی نماندن درز و شکاف پس از نصب در ساختمان (این ویژگی بیشتر در ساختمان های چوبی مطرح است)
  7. ایجاد آسایش برای ساکنان با ایجاد هوایی مطبوع در فصل گرم و سرد از طریق جلوگیری از تبادل گرما بین محیط درون و بیرون
  8. حفظ تندرستی ساکنان با متعادل کردن رطوبت از طریق جذب آن و جلوگیری از رشد انواع حشرات و مخمر ها در فضای خانه

عایق کاری ساختمان

نقش عایق در کاهش تلفات انرژی و هدررفت گرما

عایق کاری نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عایق کاری می توان يك خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنكتر نگه داشت. به اين ترتيب علاوه بر كم شدن مصرف انرژی، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته ميشود و منابع انرژی براي استفاده آيندگان حفظ مي گردد.

عامل مهم در انتخاب عایقها، ميزان مقاومت حرارتي آنها است. هر قدر اين مقاومت بالاتر باشد، عایق حرارت را كمتر از خود عبور مي دهد و صرفه جويي ای كه به همراه دارد افزايش مي يابد، پس به جاي ضخامت عایق ها، بايد مقاومت حرارتي آنها با هم مقايسه شود. عایق های گوناگون با مقاومت های حرارتی برابر، از نظر ميزان صرفه جويی در انرژی همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قيمت و محل كاربرد است.